Kontakt

o.z. Slovenský skauting, Stredoslovenská oblasť
Sídlo: SNP 26, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO: 378 25 119
Právna forma: občianske združenie
Web: www.stredoslovenskaoblast.webnode.sk
FB: www.facebook.com/stredoslovenskaoblast
E-mail: stredoslovenska.oblast@scouting.sk