Náš tím

Miriama Olosová - Many

oblastná vodkyňa

Telefón: +421 914 123 499
E-mail: miriamaolosova@gmail.com

Martin Cerovský - Cero

E-mail: cerovsky.mato@gmail.com

Ivana Paričková - Minehaha

E-mail: i .parickova@gmail.com

Jana Sekerešová - Dymči

E-mail: dymcika@gmail.com 

Pavol Havran - Palči

oblastný inštruktor

E-mail: phavran@centrum.sk

Michaela Ridzoňová- Miška

E-mail: michaela.ridzonova@gmail.com