Kurz prvej pomoci

30.- 31. október 2015 

Oblastný 8 hodinový kurz prvej pomoci

 
 
 
 
 
 
 
 

23.- 24. november 2013 

Oblastný 8 hodinový kurz prvej pomoci

 
  
 
  
 
  

 

 

 

SKAUTSKÁ AKADÉMIA ZÁCHRANY

KONTAKT jesenska.adriana@gmail.com 
rescue@scouting.sk